دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

جستجو در سايت
تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

۷۴ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

Puzrin A. M., Geomechanics of Failures, 2010

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۱ ب.ظ

نام کتاب : Geomechanics of Failures

نویسنده : Alexander M. Puzrin  و  Eduardo E. Alonso  و  Núria M. Pinyol 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 246

کیفیت : OCR

انتشارات :  Springer

  • Hassan Rahnema

Subramanian R., Strength of Materials, 2nd ed, 2010

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳ ب.ظ

نام کتاب : Strength of Materials

نویسنده : R. Subramanian

ویرایش : 2

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1041

کیفیت : OCR

انتشارات :  Oxford University Press

  • Hassan Rahnema

Nova R., Soil Mechanics, 2010

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲ ب.ظ

نام کتاب : Soil Mechanics

نویسنده : Roberto Nova

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 405

کیفیت : OCR

انتشارات :  John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Bolton M., A Guide to Soil Mechanics, 1979

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸ ب.ظ

نام کتاب : A Guide to Soil Mechanics

نویسنده : Malcolm Bolton

ویرایش : 1

سال انتشار : 1979

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 453

کیفیت : OCR

انتشارات : Palgrave 

  • Hassan Rahnema

Wesley L. D., Fundamentals of Soil Mechanics for Sedimentary and Residual Soils, 2009

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۸:۲۶ ب.ظ

نام کتاب : Fundamentals of Soil Mechanics for Sedimentary and Residual Soils

نویسنده : Laurence D. Wesley

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 440

کیفیت : OCR

انتشارات :  John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Katzenbach R., Foundation Systems for High-Rise Structures, 2017

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۹:۰۹ ق.ظ

نام کتاب : Foundation Systems for High-Rise Structures

نویسنده : Rolf Katzenbach  و  Steffen Leppla  و  Deepankar Choudhury

ویرایش : 1

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 292

کیفیت : OCR

انتشارات :  CRC Press

  • Hassan Rahnema

Linsley R. K., Hydrology For Engineers, 2nd ed, 1975

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۹:۰۴ ق.ظ

نام کتاب :  Hydrology For Engineers

نویسنده :  Ray K., Jr. Linsley

ویرایش : 2

سال انتشار : 1975

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 254 دو طرفه

کیفیت : اسکن خوب

انتشارات : McGraw Hill

  • Hassan Rahnema

Powell G. H., Modeling for Structural Analysis - Behavior and Basics, 2010

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱ ق.ظ

نام کتاب :    Modeling for Structural Analysis - Behavior and Basics

نویسنده :  Graham H. Powell

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 388

کیفیت : OCR

انتشارات :  Computers and Structures, Inc

  • Hassan Rahnema

Stafford T. E., Significant Changes to the Wind Load Provisions of ASCE 7-10 - An_Illustrated Guide, 2010

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴ ق.ظ

نام کتاب : Significant Changes to the Wind Load Provisions of ASCE 7-10 - An_Illustrated Guide

نویسنده :  T. Eric Stafford

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 122

کیفیت : OCR

انتشارات : ASCE Press

  • Hassan Rahnema

Ghosh S. K., Significant Changes to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 - An Illustrated Guide, 2011

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲ ق.ظ

نام کتاب :  Significant Changes to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 - An Illustrated Guide

نویسنده :  S.K. Ghosh  و  Susan Dowty  و  Prabuddha Dasgupta

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 204

کیفیت : OCR

انتشارات : ASCE PRESS

  • Hassan Rahnema