دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۱۶۷ مطلب با موضوع «شاخه سازه :: تحلیل سازه» ثبت شده است

Amador-Jimenez L., Civil Engineering Systems Analysis, 2016

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۶ ب.ظ

نام کتاب :  Civil Engineering Systems Analysis

نویسنده : Luis Amador-Jimenez

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 271

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Liu G. R., Meshfree Methods Moving Beyond the Finite Element Method, 2nd ed, 2010

Hassan Rahnema | جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۴۹ ب.ظ

نام کتاب : Meshfree Methods Moving Beyond the Finite Element Method

نویسنده : G. R. Liu

ویرایش : 2

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 773

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Qin Q. H., MATLAB and C Programming for Trefftz Finite Element Methods, 2008

Hassan Rahnema | جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۲۵ ب.ظ

نام کتاب :  MATLAB and C Programming for Trefftz Finite Element Methods

نویسنده :  Qing-Hua Qin  و  Hui Wang

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 451

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Rosochowski A., Severe Plastic Deformation Technology, 2017

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۱۷ ق.ظ

نام کتاب : Severe Plastic Deformation Technology

نویسنده : A. Rosochowski

ویرایش : 1

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 320

کیفیت : OCR

انتشارات : Whittles Publishing

  • Hassan Rahnema

Ebrahimi F., Finite Element Analysis - New Trends and Developments, 2nd ed, 2016

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۱۲ ق.ظ

نام کتاب : Finite Element Analysis - New Trends and Developments

نویسنده : David Zeng و Majid Manzari و Dennis Hiltunen

ویرایش : 2

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 408

کیفیت : OCR

انتشارات : ExLi4EvA

  • Hassan Rahnema

Korelc J., Automation of Finite Element Methods, 2016

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۳۸ ق.ظ

نام کتاب : Automation of Finite Element Methods

نویسنده : Jože Korelc و Peter Wriggers

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 346

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

de Almeida J. P. M., Equilibrium Finite Element Formulations, 2017

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۲۴ ق.ظ

نام کتاب : Equilibrium Finite Element Formulations

نویسنده : J. P. Moitinho de Almeida و Edward A. Maunder

ویرایش : 1

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 296

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

Radwanska M., Plate and Shell Structures - Selected Analytical and Finite Element Solutions, 2017

Hassan Rahnema | شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۳۰ ق.ظ

نام کتاب : Plate and Shell Structures - Selected Analytical and Finite Element Solutions

نویسنده : Maria Radwańska و Anna Stankiewicz و Adam Wosatko و Jerzy Pamin

ویرایش : 1

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 420

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

Segerlind L. J., Applied Finite Element Analysis, 2nd ed, 1984

Hassan Rahnema | شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۲۱ ق.ظ

نام کتاب : Applied Finite Element Analysis

نویسنده : Larry J. Segerlind

ویرایش : 2

سال انتشار : 1984

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 448

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

Leet K. M., Fundamentals of Structural Analysis, 5th ed, 2017

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰ ب.ظ

نام کتاب : Fundamentals of Structural Analysis

نویسنده : Kenneth M. Leet و Chia-Ming Uang و Joel T. Lanning  و  Anne M. Gilbert

ویرایش : 5

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 801

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill Education

  • Hassan Rahnema