دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۲۱۸ مطلب با موضوع «شاخه خاک» ثبت شده است

Caicedo B., Advances in Unsaturated Soils, 2013

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۵، ۰۵:۱۴ ب.ظ

نام کتاب :  Advances in Unsaturated Soils

نویسنده : Bernardo Caicedo و Carol Murillo و Laureano Hoyos و Julio Esteban Colmenares و Ivan Rafael Berdugo

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 610

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Hertlein B., Nondestructive Testing of Deep Foundations, 2006

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۵، ۰۵:۰۷ ب.ظ

نام کتاب :  Nondestructive Testing of Deep Foundations

نویسنده : Bernard Hertlein و Allen Davis

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 312

کیفیت : OCR

انتشارات : Palgrave

  • Hassan Rahnema

Gulkan P., Developments in Dynamic Soil-Structure Interaction, 1993

Hassan Rahnema | شنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

نام کتاب :  Developments in Dynamic Soil-Structure Interaction

نویسنده : Polat Gülkan  و  Ray W. Clough

ویرایش : 1

سال انتشار : 1993

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 445

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Varghese P. C. ,Design of Reinforced Concrete Foundations, 2010

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷ ب.ظ

لینک جایگزین قرار داده شد.

نام کتاب : Design of Reinforced Concrete Foundations

نویسنده : P. C. Varghese

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 452

کیفیت : OCR

انتشارات : PHI Learning Private Limited

  • Hassan Rahnema

Triantafyllidis T., Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena, 2004

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۴۵ ب.ظ

نام کتاب : Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena

نویسنده : Th. Triantafyllidis

ویرایش : 1

سال انتشار : 2004

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 704

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Wittke W., Rock Mechanics Based on an Anisotropic Jointed Rock Model, 2014

Hassan Rahnema | شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۰۱ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

لینک جایگزین قرار گرفت.

نام کتاب : Rock Mechanics Based on an Anisotropic Jointed Rock Model

نویسنده : Walter Wittke

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 891

کیفیت : OCR

انتشارات : Wilhelm Ernst & Sohn

  • Hassan Rahnema

Hicks M. A. , Numerical Methods in Geotechnical Engineering, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۴۸ ب.ظ

نام کتاب : Numerical Methods in Geotechnical Engineering

نویسنده : Michael A. Hicks  و  Ronald B.J. Brinkgreve  و  Alexander Rohe

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1343

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Carter M., Soil Properties and their Correlations, 2nd ed, 2016

Hassan Rahnema | جمعه, ۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱ ق.ظ

لینک دانلود اصلاح شد.

نام کتاب :  Soil Properties and their Correlations

نویسندگان : Michael Carter  و  Stephen P. Bentley 

ویرایش : 2

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 248

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

Chowdhury R. , Geotechnical Slope Analysis, 2010

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۷ دی ۱۳۹۵، ۰۵:۰۷ ب.ظ

نام کتاب : Geotechnical Slope Analysis

نویسنده : Robin Chowdhury  و  Phil Flentje  و  Gautam Bhattacharya

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 751

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Baban T. M., Shallow Foundations - Discussions and Problem Solving, 2016

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۶ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۴۲ ب.ظ

نام کتاب : Shallow Foundations - Discussions and Problem Solving

نویسنده : Tharwat M. Baban

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 752

کیفیت : OCR

انتشارات :  Wiley-Blackwell

  • Hassan Rahnema