دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۲۰۲ مطلب با موضوع «شاخه خاک» ثبت شده است

Chen X., Settlement Calculation on High-Rise Buildings - Theory and Application, 2011

Hassan Rahnema | جمعه, ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲ ب.ظ

نام کتاب : Settlement Calculation on High-Rise Buildings - Theory and Application

نویسنده : Xiangfu Chen 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 450

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Niroumand H., Design and Construction of Soil Anchor Plates, 2016

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۲۷ ب.ظ

نام کتاب :  Design and Construction of Soil Anchor Plates

نویسنده : Hamed Niroumand  و  Khairul Anuar Kassim

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 405

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

Fellenius B. H., Basics of Foundation Design, 2009

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۱۶ ب.ظ

نام کتاب : Basics of Foundation Design

نویسنده : Bengt H. Fellenius

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 354

کیفیت : OCR

انتشارات : -

  • Hassan Rahnema

Rajapakse R. A., Geotechnical Engineering Calculations and Rules of Thumb, 2nd ed, 2015

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲ ب.ظ

نام کتاب : Geotechnical Engineering Calculations and Rules of Thumb

نویسنده : Ruwan Abey Rajapakse

ویرایش : 2

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 492

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

Rajapakse R., Geotechnical Engineering Calculations and Rules of Thumb, 2008

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۱ ب.ظ

نام کتاب : Geotechnical Engineering Calculations and Rules of Thumb

نویسنده : Ruwan Abey Rajapakse

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 492

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

Rajapakse R., Pile Design for Structural and Geotechnical Engineers, 2007

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۰ ب.ظ

نام کتاب : Pile Design for Structural and Geotechnical Engineers

نویسندگان : Ruwan Rajapakse

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 421

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

Whitaker T., The Design of Piled Foundations, 2nd ed, 1976

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۱۶ ب.ظ

نام کتاب : The Design of Piled Foundations

نویسنده : Thomas Whitaker

ویرایش : 2

سال انتشار : 1976

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 107 دوطرفه

کیفیت : اسکن

انتشارات : Pergamon 

  • Hassan Rahnema

Hodgkinson A., Foundation Design, 1986

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۱۱ ب.ظ

نام کتاب : Foundation Design

نویسنده : Allan Hodgkinson

ویرایش : 1

سال انتشار : 1986

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 128

کیفیت : OCR

انتشارات : Architectural Press

  • Hassan Rahnema

Day R. W., Geotechnical Earthquake Engineering Handbook, 2001

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۲۶ ب.ظ

نام کتاب : Geotechnical Earthquake Engineering Handbook

نویسنده : Robert W. Day

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 615

کیفیت : OCR

انتشارات : Cambridge University Press

  • Hassan Rahnema

Idriss I. M., Soil Liquefaction During Earthquakes, 2008

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۲۲ ب.ظ

نام کتاب : Soil Liquefaction During Earthquakes

نویسنده : I. M. Idriss  و  R. W. Boulanger

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 262

کیفیت : OCR

انتشارات : Earthquake Engineering Research Institute

  • Hassan Rahnema