دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۲۳۰ مطلب با موضوع «شاخه خاک» ثبت شده است

Look B. G., Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables, 2007

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۴۵ ب.ظ

نام کتاب : Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables

نویسنده : Burt G. Look

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 346

کیفیت : OCR

انتشارات : Taylor & Francis

  • Hassan Rahnema

Hunt R. E., Geotechnical Engineering Investigation Handbook, 2nd ed, 2005

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۷ ق.ظ

نام کتاب :  Geotechnical Engineering Investigation Handbook

نویسنده : Roy E. Hunt

ویرایش : 2

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1088

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Li D., Railway Geotechnics, 2016

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۶، ۰۶:۱۱ ق.ظ

نام کتاب :  Railway Geotechnics

نویسنده : Dingqing Li و James Hyslip  و Ted Sussmann و Steven Chrismer

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 592

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Lees L., Geotechnical Finite Element Analysis - A Practical Guide, 2016

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰ ب.ظ

نام کتاب :  Geotechnical Finite Element Analysis - A Practical Guide

نویسنده : Andrew Lees

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 320

کیفیت : OCR

انتشارات : ICE Publishing

  • Hassan Rahnema

Burland J., ICE Manual of Geotechnical Engineering Volume II, 2012

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۶:۴۳ ب.ظ

نام کتاب : ICE Manual of Geotechnical Engineering Vol 2: Geotechnical Design, Construction and Verification

نویسندگان : John Burland  و   Tim Chapman  و  Hilary Skinner  و  Michael Brown 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 826

کیفیت : OCR

انتشارات : ICE Publishing

  • Hassan Rahnema

Ling H. I., Reinforced Soil Engineering - Advances in Research and Practice, 2003

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶ ب.ظ

نام کتاب : Reinforced Soil Engineering - Advances in Research and Practice

نویسنده :  Hoe I. Ling و Dov Leshchinsky و Fumio Tatsuoka

ویرایش : 1

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 544

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Ingold T., Reinforced Earth, 1982

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۱۶ ب.ظ

نام کتاب : Reinforced Earth

نویسنده : T. Ingold

ویرایش : 1

سال انتشار : 1982

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 136

کیفیت : OCR

انتشارات : Thomas Telford

  • Hassan Rahnema

Shukla S. K., Fundamentals of Fibre-Reinforced Soil Engineering, 2017

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۳۷ ب.ظ

نام کتاب : Fundamentals of Fibre-Reinforced Soil Engineering

نویسنده : Sanjay Kumar Shukla

ویرایش : 1

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 181

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Purushothama R., Ground Improvement Techniques, 2005

Hassan Rahnema | شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۷:۰۹ ق.ظ

نام کتاب : Ground Improvement Techniques

نویسنده : Raj Purushothama

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 266

کیفیت : OCR

انتشارات : Laxmi Publications

  • Hassan Rahnema

Aysen A., Problem Solving in Soil Mechanics, 2003

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۳۸ ب.ظ

نام کتاب : Problem Solving in Soil Mechanics

نویسنده : A. Aysen

ویرایش : 1

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 190

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema