دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۶۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

Maranian P., Reducing Brittle and Fatigue Failures in Steel Structures, 2010

Hassan Rahnema | شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۵۵ ب.ظ

نام کتاب :  Reducing Brittle and Fatigue Failures in Steel Structures

نویسنده : Peter Maranian

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 211

کیفیت : OCR

انتشارات : American Society of Civil Engineers

  • Hassan Rahnema

Libby J. R., Modern Prestressed Concrete - Design Principles and Construction Methods, 1990

Hassan Rahnema | شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۵۱ ب.ظ

نام کتاب :  Modern Prestressed Concrete - Design Principles and Construction Methods

نویسنده : James R. Libby

ویرایش : 1

سال انتشار : 1990

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 879

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

نام کتاب : Composite Structures of Steel and Concrete - Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings

نویسنده : R. P. Johnson

ویرایش : 3

سال انتشار : 2004

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 250

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley-Blackwell

  • Hassan Rahnema

ASFP, Fire Protection For Structural Steel in Buildings, 3rd ed, 2014

Hassan Rahnema | شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۲۵ ب.ظ

نام کتاب :  Fire Protection For Structural Steel in Buildings

نویسنده : ASFP

ویرایش : 3

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 162

کیفیت : OCR

انتشارات :  Association for Specialist Fire Protection

  • Hassan Rahnema

AASHTO, AASHTO LRFD Movable Highway Bridge Design Specifications, 2nd ed, 2015

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۳۱ ب.ظ

نام کتاب :  AASHTO LRFD Movable Highway Bridge Design Specifications

نویسنده : AASHTO

ویرایش : 2

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 313

کیفیت : OCR

انتشارات : AASHTO

  • Hassan Rahnema

Menn C., Prestressed Concrete Bridges, 1986

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۵ ب.ظ

نام کتاب : Prestressed Concrete Bridges

نویسنده : Christian Menn

ویرایش : 1

سال انتشار : 1986

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 274 دو طرفه

کیفیت : اسکن خوب

انتشارات : Birkhäuser

  • Hassan Rahnema

Kundu P. K., Fluid Mechanics, 6th ed, 2015

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۱۰ ب.ظ

نام کتاب : Fluid Mechanics

نویسنده : Pijush K. Kundu  و  Ira M. Cohen  و   David R Dowling

ویرایش : 6

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 429

کیفیت : OCR

انتشارات : Academic Press

  • Hassan Rahnema

Li H., Meshless Methods and Their Numerical Properties, 2013

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ

نام کتاب : Meshless Methods and Their Numerical Properties

نویسنده : Hua Li  و  Shantanu S. Mulay

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 429

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

W. F. Chen, Bridge Engineering Handbook, 2000

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۰۱ ب.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب :  Bridge Engineering Handbook

نویسنده : Wai-Fah Chen  و  Lian Duan

ویرایش : 1

سال انتشار : 2000

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1930

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Rosignoli M., Bridge Launching, 2002

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۱۲ ب.ظ

نام کتاب : Bridge Launching

نویسنده : Marco Rosignoli 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 181

کیفیت : OCR

انتشارات :  Thomas Telford Publishing

  • Hassan Rahnema