دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۹۱۹ مطلب با موضوع «شاخه سازه» ثبت شده است

Williams M., Structural Dynamics, 2016

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۱۷ ق.ظ

نام کتاب : Structural Dynamics

نویسنده : Martin Williams

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 283

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Korelc J., Automation of Finite Element Methods, 2016

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۳۸ ق.ظ

نام کتاب : Automation of Finite Element Methods

نویسنده : Jože Korelc و Peter Wriggers

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 346

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

de Almeida J. P. M., Equilibrium Finite Element Formulations, 2017

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۲۴ ق.ظ

نام کتاب : Equilibrium Finite Element Formulations

نویسنده : J. P. Moitinho de Almeida و Edward A. Maunder

ویرایش : 1

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 296

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

Radwanska M., Plate and Shell Structures - Selected Analytical and Finite Element Solutions, 2017

Hassan Rahnema | شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۳۰ ق.ظ

نام کتاب : Plate and Shell Structures - Selected Analytical and Finite Element Solutions

نویسنده : Maria Radwańska و Anna Stankiewicz و Adam Wosatko و Jerzy Pamin

ویرایش : 1

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 420

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

Segerlind L. J., Applied Finite Element Analysis, 2nd ed, 1984

Hassan Rahnema | شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۲۱ ق.ظ

نام کتاب : Applied Finite Element Analysis

نویسنده : Larry J. Segerlind

ویرایش : 2

سال انتشار : 1984

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 448

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

نام کتاب : Handbook of Green Building Design and Construction. LEED, BREEAM, and Green Globes

نویسنده : Sam Kubba

ویرایش : 2

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1064

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

Leet K. M., Fundamentals of Structural Analysis, 5th ed, 2017

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰ ب.ظ

نام کتاب : Fundamentals of Structural Analysis

نویسنده : Kenneth M. Leet و Chia-Ming Uang و Joel T. Lanning  و  Anne M. Gilbert

ویرایش : 5

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 801

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill Education

  • Hassan Rahnema

Timoshenko S. P., Theory of Structures, 2nd ed, 1965

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۵۶ ب.ظ

نام کتاب : Theory of Structures

نویسنده : Stephen P. Timoshenko و Donovan H. Young

ویرایش : 2

سال انتشار : 1965

فرمت : DJVU

تعداد صفحه : 638

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill

  • Hassan Rahnema

Cook R. D., Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 4th ed, 2002

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۴۶ ب.ظ

نام کتاب : Concepts and Applications of Finite Element Analysis

نویسنده : Robert D. Cook و David S. Malkus و Michael E. Plesha و Robert J. Witt

ویرایش : 4

سال انتشار : 2002

فرمت : DJVU

تعداد صفحه : 733

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

Marwala T., Probabilistic Finite Element Model Updating Using Bayesian Statistics, 2016

Hassan Rahnema | شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳ ب.ظ

نام کتاب : Probabilistic Finite Element Model Updating Using Bayesian Statistics

نویسنده : Tshilidzi Marwala  و  Ilyes Boulkaibet  و  Sondipon Adhikari

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 248

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema