دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۸۶۴ مطلب با موضوع «شاخه سازه» ثبت شده است

Hicks J., A Guide to Designing Welds, 1990

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۳۷ ب.ظ

نام کتاب : A Guide to Designing Welds

نویسنده : J. Hicks  و  John Hicks 

ویرایش : 1

سال انتشار : 1990

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 57

کیفیت : OCR

انتشارات : Woodhead Publishing

  • Hassan Rahnema

Nawari N. O., Building Information Modeling - Framework for Structural Design, 2015

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۱۹ ب.ظ

نام کتاب :  Building Information Modeling: Framework for Structural Design

نویسندگان : Nawari O. Nawari  و  Michael Kuenstle 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 274

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Priestley M. J. N., Seismic Design and Retrofit of Bridges, 1996

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷ ب.ظ

نام کتاب : Seismic Design and Retrofit of Bridges

نویسنده : M. J. N. Priestley  و   F. Seible  و  G. M. Calvi 

ویرایش : 1

سال انتشار : 1996

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 705

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley-Interscience

  • Hassan Rahnema

Rieg F., Finite Element Analysis for Engineers, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۰۴ ب.ظ

نام کتاب : Finite Element Analysis for Engineers

نویسنده : Frank Rieg  و  Reinhard Hackenschmidt  و  Bettina Alber-Laukant

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 728

کیفیت : OCR

انتشارات : Hanser

  • Hassan Rahnema

Thakore D. A., Finite Element Analysis Using Open Source Software, 2nd ed, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۹ ب.ظ

نام کتاب :  Finite Element Analysis Using Open Source Software

نویسنده : Dharmit A. Thakore

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 354

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Ochsner A., Elasto-Plasticity of Frame Structure Elements - Modeling and Simulation of Rod and Beam, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸ ق.ظ

نام کتاب : Elasto-Plasticity of Frame Structure Elements - Modeling and Simulation of Rods and Beams

نویسنده : Andreas Öchsner

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 605

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

AASHTO, LRFD Bridge Design Specifications, 2014

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۸ ب.ظ

نام کتاب : LRFD Bridge Design Specifications

نویسنده : Manolis Papadrakakis  و  Vagelis Plevris  و  Nikos D. Lagaros

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1704

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Chen W. F., Theory of Beam-Columns, Volume 1_ In-Plane Behavior and Design, 2008

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۸ ب.ظ

نام کتاب : Theory of Beam-Columns, Volume 1_ In-Plane Behavior and Design

نویسنده :  Wai-Fah Chen  و  Toshio Atsuta

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 528

کیفیت : OCR

انتشارات :  J. Ross Publishing

  • Hassan Rahnema

Starossek U., Progressive Collapse of Structures, 2009

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ

نام کتاب : Progressive Collapse of Structures

نویسنده : Uwe Starossek

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 83 دو طرفه

کیفیت : اسکن عالی

انتشارات : Thomas Telford Publishing

  • Hassan Rahnema

Takewaki I., Critical Excitation Methods in Earthquake Engineering, 2nd ed, 2013

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۱ ب.ظ

نام کتاب : Critical Excitation Methods in Earthquake Engineering

نویسنده : Izuru Takewaki 

ویرایش : 2

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 389

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema