دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۹۶۵ مطلب با موضوع «شاخه سازه» ثبت شده است

Aseeva R., Fire Behavior and Fire Protection in Timber Buildings, 2014

Hassan Rahnema | شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۸:۲۹ ب.ظ

نام کتاب : Fire Behavior and Fire Protection in Timber Buildings

نویسنده :  Roza Aseeva  و  Boris Serkov  و  Andrey Sivenkov

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 290

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Ross P., Appraisal and Repair of Timber Structures, 1995

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۶:۲۳ ب.ظ

نام کتاب : Appraisal and Repair of Timber Structures

نویسنده :  Peter Ross

ویرایش : 1

سال انتشار : 1995

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 304

کیفیت : OCR

انتشارات : Thomas Telford Publishing

  • Hassan Rahnema

Wardenier J., Hollow Sections in Structural Applications, 2010

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۰۶ ب.ظ

نام کتاب : Hollow Sections in Structural Applications

نویسنده :  J. Wardenier  و  J. A. Packer  و  X. L. Zhao  و  G.J. Van Der Vagte

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 232

کیفیت : OCR

انتشارات : Bouwen met Staal

  • Hassan Rahnema

Kalaga S., Design of Electrical Transmission Lines - Structures and Foundations, 2017

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۲۷ ب.ظ

نام کتاب : Design of Electrical Transmission Lines - Structures and Foundations

نویسنده : Sriram Kalaga و Prasad Yenumula 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 468

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Rebielak J., Shaping of Space Structures, 2005

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۲۸ ب.ظ

نام کتاب : Shaping of Space Structures - Examples of Applications of Formian in the Design of Tension-Strut Systems

نویسنده : Janusz Rebielak

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : DJVU

تعداد صفحه : 302

کیفیت : OCR

انتشارات : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

  • Hassan Rahnema

Huang X., Evolutionary Topology Optimization of Continuum Structures - Methods and Applications, 2010

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۱۷ ب.ظ

نام کتاب : Evolutionary Topology Optimization of Continuum Structures - Methods and Applications

نویسنده :  Xiaodong Huang و Mike Xie 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 240

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

Tonge B. Y., The Indeterminate Beam - Theory and Examples, 1972

Hassan Rahnema | جمعه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۳۷ ب.ظ

نام کتاب : The Indeterminate Beam - Theory and Examples

نویسنده : B. Y. Tonge 

ویرایش : 1

سال انتشار : 1972

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 302

کیفیت : OCR

انتشارات : Newnes-Butterworth

  • Hassan Rahnema

The Institution of Structural Engineers, Stability of Buildings Parts 1 and 2, 2014

Hassan Rahnema | جمعه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۱۸ ب.ظ

نام کتاب : Stability of Buildings Parts 1 and 2 - General Philosophy and Framed Bracing

نویسنده : The Institution of Structural Engineers

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 53

کیفیت : OCR

انتشارات : The Institution of Structural Engineers

  • Hassan Rahnema

O'Rourke M., Snow Loads on Solar-Paneled Roofs, 2016

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۳۰ ب.ظ

نام کتاب : Snow Loads on Solar-Paneled Roofs

نویسنده :Michael O'Rourke  و  Nicholas Isyumov

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 61

کیفیت : OCR

انتشارات : American Society of Civil Engineers

  • Hassan Rahnema

Ambrose J., Building Structures, 3rd ed, 2011

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۱۰ ب.ظ

نام کتاب : Building Structures

نویسنده : James Ambrose  و  Patrick Tripeny 

ویرایش : 3

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 544

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema