دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۷۳ مطلب با موضوع «شاخه سازه :: تحلیل سازه :: اجزاء محدود ( Finite Element )» ثبت شده است

Rieg F., Finite Element Analysis for Engineers, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۰۴ ب.ظ

نام کتاب : Finite Element Analysis for Engineers

نویسنده : Frank Rieg  و  Reinhard Hackenschmidt  و  Bettina Alber-Laukant

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 728

کیفیت : OCR

انتشارات : Hanser

  • Hassan Rahnema

Thakore D. A., Finite Element Analysis Using Open Source Software, 2nd ed, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۹ ب.ظ

نام کتاب :  Finite Element Analysis Using Open Source Software

نویسنده : Dharmit A. Thakore

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 354

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Ross C. T. F., Advanced Applied Finite Element Methods, 1998

Hassan Rahnema | جمعه, ۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۴۴ ب.ظ

نام کتاب : Advanced Applied Finite Element Methods

نویسنده : Carl T. F. Ross 

ویرایش : 1

سال انتشار : 1998

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 468

کیفیت : OCR

انتشارات : Woodhead Publishing

  • Hassan Rahnema

D. V. Hutton, Fundamentals of Finite Element Analysis, 2004

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۵۲ ب.ظ

نام کتاب : Fundamentals of Finite Element Analysis

نویسنده : David. V. Hutton

ویرایش : 1

سال انتشار : 2004

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 505

کیفیت : OCR

انتشارات : Mc-Graw Hill

  • Hassan Rahnema

Zhuang Z., Extended Finite Element Method, 2014

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۳:۴۶ ب.ظ

نام کتاب : Extended Finite Element Method

نویسنده :  Zhuo Zhuang  و   Zhanli Liu  و  Binbin Cheng  و  Jianhui Liao

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 268

کیفیت : OCR

انتشارات : Academic Press

  • Hassan Rahnema

FIB 45 - Practitioners' Guide to Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Structures, 2008

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۰۶:۱۷ ب.ظ

نام کتاب : FIB 45 - Practitioners' Guide to Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Structures

نویسنده : FIB - The International Federation for Structural Concrete

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 347

کیفیت : OCR

انتشارات : FIB - The International Federation for Structural Concrete

  • Hassan Rahnema

George P. L., Mesh Generation, 2nd ed, 2008

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۰۶:۱۳ ب.ظ

نام کتاب : Mesh Generation

نویسنده : Pascal Frey  و  Paul-Louis George

ویرایش : 2

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 848

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley-ISTE

  • Hassan Rahnema

J. N. Reddy, An Introduction to the Finite Element, 3rd ed, 2006

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۱ ب.ظ

حل المسائل اضافه گردید.

نام کتاب : An Introduction to the Finite Element

نویسنده : J. N. Reddy 

ویرایش : 3

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 772

کیفیت : OCR

انتشارات : Mc-Graw Hill

  • Hassan Rahnema

Khoei A. R., Extended Finite Element Method - Theory and Applications, 2015

Hassan Rahnema | شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۱۶ ب.ظ

نام کتاب : Extended Finite Element Method - Theory and Applications

نویسنده : Amir R. Khoei 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 602

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Dhatt G., Finite Element Method, 2012

Hassan Rahnema | جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳ ق.ظ

نام کتاب : Finite Element Method

نویسنده : Gouri Dhatt  و   Gilbert Touzot   و   Emmanuel Lefrançois 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 612

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema