دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۷۵ مطلب با موضوع «شاخه سازه :: تحلیل سازه :: اجزاء محدود ( Finite Element )» ثبت شده است

Cook R. D., Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 4th ed, 2002

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۴۶ ب.ظ

نام کتاب : Concepts and Applications of Finite Element Analysis

نویسنده : Robert D. Cook و David S. Malkus و Michael E. Plesha و Robert J. Witt

ویرایش : 4

سال انتشار : 2002

فرمت : DJVU

تعداد صفحه : 733

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

Marwala T., Probabilistic Finite Element Model Updating Using Bayesian Statistics, 2016

Hassan Rahnema | شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳ ب.ظ

نام کتاب : Probabilistic Finite Element Model Updating Using Bayesian Statistics

نویسنده : Tshilidzi Marwala  و  Ilyes Boulkaibet  و  Sondipon Adhikari

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 248

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema

Qu Z. Q., Model Order Reduction Techniques - with Applications in Finite Element Analysis, 2004

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶ ب.ظ

نام کتاب : Model Order Reduction Techniques - with Applications in Finite Element Analysis

نویسنده : Zu-Qing Qu

ویرایش : 1

سال انتشار : 2004

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 378

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Portela A., Finite Elements Using Maple - A Symbolic Programming Approach, 2002

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵ ب.ظ

نام کتاب : Finite Elements Using Maple - A Symbolic Programming Approach

نویسنده : A. Charafi  و  Artur Portela

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 335

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Rugarli P., Structural Analysis with Finite Elements, 2010

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳ ب.ظ

نام کتاب : Structural Analysis with Finite Elements

نویسنده : Paolo Rugarli

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 414

کیفیت : OCR

انتشارات : Thomas Telford

  • Hassan Rahnema

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

نام کتاب :  Fundamental Finite Element Analysis and Applications - with Mathematica and MATLAB Computations

نویسنده : M. Asghar  Bhatti

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 718

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Reddy J. N., An Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis, 2005

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۴۶ ب.ظ

لینک جایگزین قرار داده شد.

نام کتاب : An Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis

نویسنده : J. N. Reddy

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 407

کیفیت : OCR

انتشارات : Oxford University Press

  • Hassan Rahnema

Rao S. S., The Finite Element Method in Engineering, 5th ed, 2011

Hassan Rahnema | شنبه, ۴ دی ۱۳۹۵، ۰۵:۵۰ ب.ظ

نام کتاب : The Finite Element Method in Engineering

نویسنده : Singiresu S. RAO

ویرایش : 5

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 727

کیفیت : OCR

انتشارات : Elsevier

  • Hassan Rahnema

Rieg F., Finite Element Analysis for Engineers, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۰۴ ب.ظ

نام کتاب : Finite Element Analysis for Engineers

نویسنده : Frank Rieg  و  Reinhard Hackenschmidt  و  Bettina Alber-Laukant

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 728

کیفیت : OCR

انتشارات : Hanser

  • Hassan Rahnema

Thakore D. A., Finite Element Analysis Using Open Source Software, 2nd ed, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۹ ب.ظ

نام کتاب :  Finite Element Analysis Using Open Source Software

نویسنده : Dharmit A. Thakore

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 354

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema