دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۱۹ مطلب با موضوع «روسازی راه» ثبت شده است

Richardson C., The Modern Asphalt Pavement, 2010

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۴۲ ب.ظ

نام کتاب : The Modern Asphalt Pavement

نویسنده : Brian W. Smith

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 617

کیفیت : اسکن خیلی خوب

انتشارات : Nabu Press

  • Hassan Rahnema

AASHTO, Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide - A Manual of Practice, 2nd ed, 2015

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۳۵ ب.ظ

نام کتاب :  Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide - A Manual of Practice

نویسنده : AASHTO

ویرایش : 2

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 227

کیفیت : OCR

انتشارات : AASHTO

  • Hassan Rahnema

Kim Y., Modeling of Asphalt Concrete, 2008

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۵۲ ب.ظ

نام کتاب : Modeling of Asphalt Concrete

نویسنده : Y. Kim

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 482

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill Education

  • Hassan Rahnema

Dore G., Cold Regions Pavement Engineering, 2008

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۴۳ ب.ظ

نام کتاب : Cold Regions Pavement Engineering

نویسنده : Guy Dore  و  Hannele Zubeck

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 460

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill Education

  • Hassan Rahnema

You Z., Pavements and Materials - Characterization, Modeling, and Simulation, 2008

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۲۲ ب.ظ

نام کتاب : Pavements and Materials - Characterization, Modeling, and Simulation

نویسنده : Z. You

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 178

کیفیت : OCR

انتشارات : American Society of Civil Engineers

  • Hassan Rahnema

Das A., Analysis of Pavement Structures, 2015

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ب.ظ

نام کتاب : Analysis of Pavement Structures

نویسنده : Animesh Das

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 222

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Huang B., Pavement and Geotechnical Engineering for Transportation, 2013

Hassan Rahnema | جمعه, ۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۶:۱۳ ب.ظ

نام کتاب : Pavement and Geotechnical Engineering for Transportation

نویسندگان : Baoshan Huang  و  Benjamin F. Bowers  و  Guo-Xiong Me

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 191

کیفیت : OCR

انتشارات : American Society of Civil Engineers

  • Hassan Rahnema

Kim R. Y., Asphalt Pavements, 2014

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱ ق.ظ

نام کتاب :  Asphalt Pavements

نویسنده :  Richard Y. Kim

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1936

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Mallick R. B., Pavement Engineering - Principles and Practice, 2nd Edition, 2013

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۵ ب.ظ

نام کتاب : Pavement Engineering - Principles and Practice

نویسنده :  Rajib B. Mallick و Tahar El-Korchi

ویرایش : 2

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 659

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Speight J. G., Asphalt Materials Science and Technology, 2016

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۵ ب.ظ

نام کتاب : Asphalt Materials Science and Technology

نویسندگان : James G. Speight

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 631

کیفیت : OCR

انتشارات :  Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema