دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۶۰ مطلب با موضوع «شاخه سازه :: طراحی پل» ثبت شده است

Xu Y. L., Wind Effects on Cable-Supported Bridges, 2013

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶، ۰۶:۰۵ ب.ظ

نام کتاب : Wind Effects on Cable-Supported Bridges

نویسنده : You-Lin Xu

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 776

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Akesson B., Plate Buckling in Bridges and Other Structures, 2007

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۱۴ ب.ظ

نام کتاب : Plate Buckling in Bridges and Other Structures

نویسنده : Björn Åkesson 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 164

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Jurado J. A., Bridge Aeroelasticity - Sensitivity Analysis and Optimum Design, 2011

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۴۹ ب.ظ

نام کتاب : Bridge Aeroelasticity - Sensitivity Analysis and Optimum Design

نویسنده : J. A. Jurado و S. Hernandez و F. Nieto و A. Mosquera

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 368

کیفیت : OCR

انتشارات : WIT Press

  • Hassan Rahnema

Pacheco P., Multi-Span Large Bridges, 2015

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۵، ۰۷:۳۲ ب.ظ

نام کتاب :  Multi-Span Large Bridges: International Conference on Multi-Span Large Bridges

نویسنده : Pedro Pacheco  و  Filipe Magalhaes 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 460

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Wenzel H., Health Monitoring of Bridges, 2009

Hassan Rahnema | شنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

نام کتاب :  Health Monitoring of Bridges

نویسنده : Helmut Wenzel

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 642

کیفیت : OCR

انتشارات : JohnWiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Chen W. F., Bridge Engineering Handbook Superstructure Design, 2nd ed, 2014

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴ ب.ظ

لینک جایگزین قرار داده شد.

نام کتاب : Bridge  Engineering  Handbook Superstructure Design

نویسنده : Wai-Fah Chen  و  Lian Duan

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 734

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Chen W. F., Bridge Engineering Handbook Seismic Design, 2nd ed, 2014

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳ ب.ظ

لینک جایگزین قرار داده شد.

نام کتاب : Bridge  Engineering  Handbook Seismic Design

نویسنده : Wai-Fah Chen  و  Lian Duan

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 722

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Chen W. F., Bridge Engineering Handbook Substructure Design, 2nd ed, 2014

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱ ب.ظ

لینک جایگزین قرار داده شد.

نام کتاب : Bridge  Engineering  Handbook Substructure Design

نویسنده : Wai-Fah Chen  و  Lian Duan

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 378

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Chen W. F., Bridge Engineering Handbook Fundamentals, 2nd ed, 2014

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ب.ظ

لینک جایگزین قرار داده شد.

نام کتاب :  Bridge  Engineering  Handbook Fundamentals

نویسنده : Wai-Fah Chen  و  Lian Duan

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 574

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Y. B. Yang, Vehicle-Bridge Interaction Dynamics With Applications to High-Speed Railways, 2004

Hassan Rahnema | شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۰۷ ب.ظ

نام کتاب : Vehicle-Bridge Interaction Dynamics With Applications to High-Speed Railways

نویسنده : Y. B. Yang  و  J. D. Yau  و  Y. S. Wu

ویرایش : 1

سال انتشار : 2004

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 565

کیفیت : OCR

انتشارات : World Scientific

  • Hassan Rahnema