دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۱۰۱ مطلب با موضوع «شاخه خاک :: مهندسی پی و ژئوتکنیک» ثبت شده است

Chen X., Settlement Calculation on High-Rise Buildings - Theory and Application, 2011

Hassan Rahnema | جمعه, ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲ ب.ظ

نام کتاب : Settlement Calculation on High-Rise Buildings - Theory and Application

نویسنده : Xiangfu Chen 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 450

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Niroumand H., Design and Construction of Soil Anchor Plates, 2016

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۲۷ ب.ظ

نام کتاب :  Design and Construction of Soil Anchor Plates

نویسنده : Hamed Niroumand  و  Khairul Anuar Kassim

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 405

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

Fellenius B. H., Basics of Foundation Design, 2009

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۱۶ ب.ظ

نام کتاب : Basics of Foundation Design

نویسنده : Bengt H. Fellenius

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 354

کیفیت : OCR

انتشارات : -

  • Hassan Rahnema

Rajapakse R. A., Geotechnical Engineering Calculations and Rules of Thumb, 2nd ed, 2015

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲ ب.ظ

نام کتاب : Geotechnical Engineering Calculations and Rules of Thumb

نویسنده : Ruwan Abey Rajapakse

ویرایش : 2

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 492

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

Rajapakse R., Geotechnical Engineering Calculations and Rules of Thumb, 2008

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۱ ب.ظ

نام کتاب : Geotechnical Engineering Calculations and Rules of Thumb

نویسنده : Ruwan Abey Rajapakse

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 492

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

Rajapakse R., Pile Design for Structural and Geotechnical Engineers, 2007

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۰ ب.ظ

نام کتاب : Pile Design for Structural and Geotechnical Engineers

نویسندگان : Ruwan Rajapakse

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 421

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

Whitaker T., The Design of Piled Foundations, 2nd ed, 1976

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۱۶ ب.ظ

نام کتاب : The Design of Piled Foundations

نویسنده : Thomas Whitaker

ویرایش : 2

سال انتشار : 1976

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 107 دوطرفه

کیفیت : اسکن

انتشارات : Pergamon 

  • Hassan Rahnema

Hodgkinson A., Foundation Design, 1986

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۱۱ ب.ظ

نام کتاب : Foundation Design

نویسنده : Allan Hodgkinson

ویرایش : 1

سال انتشار : 1986

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 128

کیفیت : OCR

انتشارات : Architectural Press

  • Hassan Rahnema

Day R. W., Geotechnical Earthquake Engineering Handbook, 2001

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۲۶ ب.ظ

نام کتاب : Geotechnical Earthquake Engineering Handbook

نویسنده : Robert W. Day

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 615

کیفیت : OCR

انتشارات : Cambridge University Press

  • Hassan Rahnema

Hemsley J., Design Applications of Raft Foundations, 2000

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۲۵ ب.ظ

نام کتاب : Design Applications of Raft Foundations

نویسنده : J. Hemsley

ویرایش : 1

سال انتشار : 2000

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 608

کیفیت : OCR

انتشارات : Thomas Telford Publishing

  • Hassan Rahnema