دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

جستجو در سايت
تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

۶۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

Kumar K., Basic Geotechnical Earthquake Engineering, 2008

Hassan Rahnema | شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۰۷ ب.ظ

نام کتاب :  Basic Geotechnical Earthquake Engineering

نویسنده : Kamalesh Kumar

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 153

کیفیت : OCR

انتشارات : New Age International

  • Hassan Rahnema

AASHTO, Roadside Design Guide, 4th ed, 2011

Hassan Rahnema | شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۴۵ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

نام کتاب : Roadside Design Guide

نویسنده : American Association of State Highway and Transportation Officials

ویرایش : 4

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 316

کیفیت : OCR

انتشارات : American Association of State Highway and Transportation Officials

  • Hassan Rahnema

Spurk J. H., Fluid Mechanics - Problems and Solutions, 1997

Hassan Rahnema | شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۱۸ ب.ظ

نام کتاب : Fluid Mechanics: Problems and Solutions

نویسنده : Joseph H.  Spurk

ویرایش : 1

سال انتشار : 1997

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 620

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Pico W. J. D., Project Control - Integrating Cost and Schedule in Construction, 2013

Hassan Rahnema | جمعه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۵۱ ب.ظ

نام کتاب : Project Control: Integrating Cost and Schedule in Construction

نویسنده : Wayne J. Del Pico

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 242

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Smith I. M., Programming the Finite Element Method, 5th ed, 2014

Hassan Rahnema | جمعه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۴۶ ب.ظ

نام کتاب : Programming the Finite Element Method

نویسنده : I. M. Smith  و  D. V. Griffiths  و  L. Margetts

ویرایش : 5

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 684

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Labi S., Introduction to Civil Engineering Systems, 2014

Hassan Rahnema | جمعه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۴۰ ب.ظ

نام کتاب : Introduction to Civil Engineering Systems

نویسنده : Samuel Labi

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1058

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Featherstone R. E., Civil Engineering Hydraulics - Essential Theory with Worked Examples, 3rd ed, 1995

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۱۵ ب.ظ

نام کتاب : Civil Engineering Hydraulics - Essential Theory with Worked Examples

نویسنده : C. Nalluri  و  R. E. Featherstone

ویرایش : 3

سال انتشار : 1995

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 409

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Code of Practice for Project Management for Construction and Development, 5th ed, 2014

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۵۰ ب.ظ

نام کتاب : Code of Practice for Project Management for Construction and Development

نویسنده : -

ویرایش : 5

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 355

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

AASHTO, Highway Safety Manual, 2010

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۰۳ ب.ظ

نام کتاب : Highway Safety Manual

نویسنده : AASHTO

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 767

کیفیت : OCR

انتشارات : AASHTO

  • Hassan Rahnema

Ching F. D. K., Building Construction Illustrated, 5th ed, 2014

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۵۸ ب.ظ

نام کتاب : Building Construction Illustrated

نویسنده : Francis D. K. Ching

ویرایش : 5

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 482

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema