دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

جستجو در سايت
تبلیغات
پیوندهای روزانه
طبقه بندی موضوعی

۱۸ مطلب با موضوع «شاخه سازه :: زلزله و طراحی لرزه ای :: کنترل سازه» ثبت شده است

Castaldo P., Integrated Seismic Design of Structure and Control Systems, 2014

Hassan Rahnema | شنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۳۰ ب.ظ

نام کتاب : Integrated Seismic Design of Structure and Control Systems

نویسنده : Paolo Castaldo

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 226

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Hagedorn P., Active and Passive Vibration Control of Structures, 2014

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۰۲ ب.ظ

نام کتاب : Active and Passive Vibration Control of Structures

نویسنده : Peter Hagedorn  و  Gottfried Spelsberg-Korspeter

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 311

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Gawronski W., Balanced Control of Flexible Structures, 1995

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۱۳ ب.ظ

نام کتاب : Balanced Control of Flexible Structures

نویسنده : Wodek Gawronski

ویرایش : 1

سال انتشار : 1995

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 256

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer 

  • Hassan Rahnema

Soong T. T., Active Structural Control Theory and Practice, 1990

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۳۵ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

نام کتاب :  Active Structural Control Theory and Practice

نویسنده : T. T. Soong

ویرایش : 1

سال انتشار : 1990

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 204

کیفیت : OCR

انتشارات : Longman Group UK Limited

  • Hassan Rahnema

Palazzolo A., Vibration Theory and Applications with Finite Elements and Active Vibration Control, 2016

Hassan Rahnema | جمعه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۴۲ ق.ظ

نام کتاب : Vibration Theory and Applications with Finite Elements and Active Vibration Control

نویسنده : Alan Palazzolo

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 976

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Gawronski W. K., Dynamics and Control of Structures - A Modal Approach, 1998

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۵۴ ب.ظ

نام کتاب : Dynamics and Control of Structures: A Modal Approach

نویسنده : Wodek K. Gawronski 

ویرایش : 1

سال انتشار : 1998

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 248

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

A. Preumont, Vibration Control of Active Structures, 3rd ed., 2011

Hassan Rahnema | جمعه, ۶ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۵۲ ب.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب : Vibration Control of Active Structures

نویسنده : A. Preumont

ویرایش : 3

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 453

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

H. Irschik, Advanced Dynamics and Model-Based Control of Structures and Machines, 2012

Hassan Rahnema | جمعه, ۶ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۴۹ ب.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب :  Advanced Dynamics and Model-Based Control of Structures and Machines

نویسنده : Hans Irschik  و  Michael Krommer  و  Alexander K. Belyaev

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 255

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

F. Casciati, Technology of Semiactive Devices and Applications in Vibration Mitigation, 2006

Hassan Rahnema | جمعه, ۶ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۴۵ ب.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب : Technology of Semiactive Devices and Applications in Vibration Mitigation

نویسنده : Fabio Casciati  و  Georges Magonette  و  Francesco Marazzi

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 270

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

J. J. Connor, Introduction to Structural Motion Control, 2002

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳ ق.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب :  Introduction to Structural Motion Control

نویسنده : J. J. Connor

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 752

کیفیت : OCR

انتشارات : Prentice Hall

  • Hassan Rahnema