دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۱۹ مطلب با موضوع «شاخه سازه :: پوسته و صفحه» ثبت شده است

Amabili M., Nonlinear Vibrations and Stability of Shells and Plates, 2008

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۶:۴۵ ق.ظ

نام کتاب : Nonlinear Vibrations and Stability of Shells and Plates

نویسندگان : Marco Amabili

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 390

کیفیت : OCR

انتشارات : Cambridge University Press

  • Hassan Rahnema

Jawad M. H., Design of Plate and Shell Structures, 2003

Hassan Rahnema | جمعه, ۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹ ب.ظ

نام کتاب : Essential Matlab for Engineers and Scientists

نویسنده : Maan H Jawad

ویرایش : 1

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 476

کیفیت : OCR

انتشارات : American Society of Mechanical Engineers

  • Hassan Rahnema

Bhaskar K., Plates Theories and Applications, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۴۸ ب.ظ

نام کتاب : Plates Theories and Applications

نویسنده : K. Bhaskar  و  T. K. Varadan

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 357

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Jaeger L. G., Elementary Theory of Elastic Plates, 1964

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۴۷ ب.ظ

نام کتاب : Elementary Theory of Elastic Plates

نویسنده : L. G. jaeger

ویرایش : 1

سال انتشار : 1964

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 111

کیفیت : OCR

انتشارات : Pergamon Press

  • Hassan Rahnema

Blaauwendraad J., Structural Shell Analysis - Understanding and Application, 2014

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۲۹ ب.ظ

نام کتاب :  Structural Shell Analysis - Understanding and Application

نویسنده : Johan Blaauwendraad  و  Jeroen H. Hoefakker

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 305

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Ventsel E., Thin Plates and Shells, Theory, Analysis and Application, 2001

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

نام کتاب : Thin Plates and Shells, Theory, Analysis and Application

نویسنده : Eduard Ventsel  و  Theodor Krauthammer

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 672

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Ray D., Computation of Nonlinear Structure - Extremely Large Elements for Frames, Plates and Shells, 2015

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۲۸ ب.ظ

نام کتاب : Computation of Nonlinear Structure - Extremely Large Elements for Frames, Plates and Shells

نویسنده : Debabrata Ray

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 989

کیفیت : OCR

انتشارات :  John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Reddy J. N., Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells - Theory and Analysis, 2nd ed, 2003

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۲۵ ب.ظ

نام کتاب : Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells - Theory and Analysis

نویسنده : J. N. Reddy

ویرایش : 2

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 855

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Palazotto A. N., Nonlinear Analysis of Shell Structures, 1992

Hassan Rahnema | شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۲ ق.ظ

نام کتاب :  Nonlinear Analysis of Shell Structures

نویسندگان : Anthony N. Palazotto  و  Scott T. Dennis 

ویرایش : 1

سال انتشار : 1992

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 267

کیفیت : OCR

انتشارات : Amer Inst of Aeronautics

  • Hassan Rahnema

Mansfield E. H., The Bending and Stretching of Plates, 2nd ed, 1989

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷ ق.ظ

نام کتاب : The Bending and Stretching of Plates

نویسنده :   E. H. Mansfield

ویرایش : 2

سال انتشار : 1989

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 240

کیفیت : OCR

انتشارات : Cambridge University Press

  • Hassan Rahnema