دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

جستجو در سايت
تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

۶۲ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

Roland F. S., Steel Design for the Civil PE and Structural SE Exams, 2nd ed, 2012

Hassan Rahnema | جمعه, ۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۲۷ ب.ظ

نام کتاب :  Steel Design for the Civil PE and Structural SE Exams

نویسنده : Frederick S. Roland

ویرایش : 2

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 487

کیفیت : OCR

انتشارات : Professional Publications

  • Hassan Rahnema

J. S. Przemieniecki, Theory of Matrix Structural Analysis, 1968

Hassan Rahnema | جمعه, ۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب : Theory of Matrix Structural Analysis

نویسنده : J. S. Przemieniecki

ویرایش : 1

سال انتشار : 1968

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 481

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill

  • Hassan Rahnema

J. Hellesland, Reinforced Concrete Beams Columns and Frames, 2013

Hassan Rahnema | جمعه, ۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷ ق.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب : Reinforced Concrete Beams Columns and Frames

نویسنده : Jostein Hellesland  و  Noël Challamel  و  Charles Casandjian  و  Christophe Lanos

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 318

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

R. H. French, Open Channel Hydraulics, 1986

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۴۸ ب.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب : Hydraulic Structures

نویسندگان : Richard H. French

ویرایش : 1

سال انتشار : 1986

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 706

کیفیت : اسکن خوب

انتشارات : McGraw-Hill

  • Hassan Rahnema

T. W. Strum ,Open Channel Hydraulics, 2001

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۴۵ ب.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب : Open Channel Hydraulics

نویسندگان : Terry W. Strum

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 501

کیفیت : اسکن متوسط

انتشارات : McGraw-Hill

  • Hassan Rahnema

R. L. Brockenbrough, Structural Steel Designer’s Handbook, 3rd ed, 1999

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۴۱ ب.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب : Structural Steel Designer’s Handbook

نویسنده : Roger L. Brockenbrough  و  Frederick S. Merritt

ویرایش : 3

سال انتشار : 1999

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1202

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill

  • Hassan Rahnema

R. F. Craig, Soil Mechanics

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب : Craig's Soil Mechanics

نویسندگان : R. F. Craig   و  J. A. Knappett

ویرایش : 7  و  8

سال انتشار : 2004  و  2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 458  و  570

کیفیت : OCR

انتشارات : Spon Press

  • Hassan Rahnema

R. D. Holtz, An Introduction to Geotechnical Engineering, 1981

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ

حل المسائل ویرایش 2 اضافه گردید.

نام کتاب : An Introduction to Geotechnical Engineering

نویسنده :  Robert D. Holtz  و  William D. Kovacs

ویرایش : 1

سال انتشار : 1981

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 746

کیفیت : OCR

انتشارات :  Prentice Hall

  • Hassan Rahnema

G. James, Advanced Modern Engineering Mathematics, 4th ed, 2011

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰ ق.ظ

به همراه حل المسائل

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب : Advanced Modern Engineering Mathematics

نویسنده : Glyn James  و  David Burley  و  Dick Clements  و  Phil Dyke  و  John Searl  و  Nigel Steele  و  Jerry Wright

ویرایش : 4

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1065  و  688

کیفیت : OCR

انتشارات : Pearson Prentice Hall

  • Hassan Rahnema

Rombach G. A., Finite Element Design of Concrete Structures, 2nd ed, 2011

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵ ق.ظ

نام کتاب : Finite Element Design of Concrete Structures

نویسنده : G. A. Rombach

ویرایش : 2

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 372

کیفیت : OCR

انتشارات : ICE Publishing

  • Hassan Rahnema