دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۱۷۴ مطلب با موضوع «شاخه آب» ثبت شده است

Bai Q., Subsea Pipeline Design, Analysis, and Installation, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۴۷ ب.ظ

نام کتاب : Subsea Pipeline Design, Analysis, and Installation

نویسنده : Qiang Bai  و  Yong Bai

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 784

کیفیت : OCR

انتشارات : Gulf Professional Publishing

  • Hassan Rahnema

Novak P., Hydraulic Modelling - An Introduction, Principles, Methods and Applications, 2010

Hassan Rahnema | جمعه, ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱ ب.ظ

نام کتاب : Hydraulic Modelling - An Introduction, Principles, Methods and Applications

نویسنده : Pavel Novak  و  Vincent Guinot  و  Alan Jeffrey  و  Dominic E. Reeve

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 614

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Fox J. A., Hydraulic Analysis of Unsteady Flow in Pipe Networks, 1977

Hassan Rahnema | جمعه, ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷ ب.ظ

نام کتاب : Hydraulic Analysis of Unsteady Flow in Pipe Networks

نویسنده : J. A Fox

ویرایش : 1

سال انتشار : 1977

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 231

کیفیت : OCR

انتشارات : Halsted Press

  • Hassan Rahnema

Vreugdenhil C. B., Computational Hydraulics - An Introduction, 1989

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۴۶ ب.ظ

نام کتاب : Computational Hydraulics - An Introduction

نویسنده : Cornelis B. Vreugdenhil

ویرایش : 1

سال انتشار : 1989

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 190

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Smith P. D., Basic Hydraulics, 1982

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۴۲ ب.ظ

نام کتاب : Basic Hydraulics

نویسنده : P. D. Smith

ویرایش : 1

سال انتشار : 1982

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 162

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

May R., Manual on Scour at Bridges and Other Hydraulic Structures, 2002

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۳۹ ب.ظ

نام کتاب : Manual on Scour at Bridges and Other Hydraulic Structures

نویسنده : R. May  و  J. C. Ackers  و  A. Kirby

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 225

کیفیت : OCR

انتشارات : Construction Industry Research & Information Association

  • Hassan Rahnema

Smith K. V. H., Channels and Channel Control Structures, 1984

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۳۴ ب.ظ

نام کتاب : Channels and Channel Control Structures

نویسنده : K. V. H. Smith

ویرایش : 1

سال انتشار : 1984

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 770

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Erbisti P., Design of Hydraulic Gates, 2nd ed, 2003

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۲۱ ب.ظ

نام کتاب : Design of Hydraulic Gates

نویسنده : Paulo C.F. Erbisti

ویرایش : 2

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 356

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Schobeiri M. T., Fluid Mechanics for Engineers - A Graduate Textbook, 2010

Hassan Rahnema | جمعه, ۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۵۱ ب.ظ

نام کتاب : Fluid Mechanics for Engineers - A Graduate Textbook

نویسنده : Meinhard T. Schobeiri

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 517

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Alexander M., Marine Concrete Structures. Design, Durability and Performance, 2016

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۲۶ ب.ظ

نام کتاب : Marine Concrete Structures. Design, Durability and Performance

نویسنده : Mark Alexander

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 482

کیفیت : OCR

انتشارات : Woodhead Publishing

  • Hassan Rahnema