دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۲۹ مطلب با موضوع «شاخه آب :: هیدرولوژی» ثبت شده است

نام کتاب :  Runoff Prediction in Ungauged Basins - Synthesis across Processes, Places and Scales

نویسنده : Günter Blöschl و Murugesu Sivapalan و Thorsten Wagener و Alberto Viglione و Hubert Savenije

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 490

کیفیت : OCR

انتشارات : Cambridge University Press

  • Hassan Rahnema

Abrahart R., Neural Networks for Hydrological Modeling, 2004

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۵، ۰۵:۰۳ ب.ظ

نام کتاب :   Neural Networks for Hydrological Modeling

نویسنده : Robert Abrahart  و  P.E. Kneale و Linda M. See 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2004

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 316

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

E. M. Shaw, Hydrology in Practice, 4th Edition, 2011

Hassan Rahnema | جمعه, ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۰۰ ب.ظ

نام کتاب : Hydrology in Practice

نویسندگان : Elizabeth M. Shaw  و  Keith J. Beven  و  Nick A. Chappell  و  Rob Lamb

ویرایش : 4

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 558

کیفیت : OCR

انتشارات : Spon Press

  • Hassan Rahnema

V. T. Chow, Applied Hydrology, 1988

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۷:۱۰ ب.ظ

نام کتاب :  Applied Hydrology

نویسندگان : V. T. Chow  و  David R. Maidment  و  Larry W. Mays

ویرایش : 1

سال انتشار : 1988

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 565

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill

  • Hassan Rahnema

Musy A., Hydrology: A Science for Engineers, 2014

Hassan Rahnema | شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰ ب.ظ

نام کتاب : Hydrology: A Science for Engineers

نویسنده : André Musy  و  Benoit Hingray  و   Cécile Picouet

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 592

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Evvet J. B., 2500 Solved Problems In Fluid Mechanics & Hydraulics, 5th ed, 1989

Hassan Rahnema | شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۵۴ ب.ظ

نام کتاب :  2500 Solved Problems In Fluid Mechanics & Hydraulics

نویسندگان : Jack Evett  و  Cheng Liu

ویرایش : 5

سال انتشار : 1989

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 807

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill

  • Hassan Rahnema

Linsley R. K., Hydrology For Engineers, 2nd ed, 1975

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۹:۰۴ ق.ظ

نام کتاب :  Hydrology For Engineers

نویسنده :  Ray K., Jr. Linsley

ویرایش : 2

سال انتشار : 1975

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 254 دو طرفه

کیفیت : اسکن خوب

انتشارات : McGraw Hill

  • Hassan Rahnema

Hyman M., Groundwater and Soil Remediation - Process Design and Cost Estimating of Proven, 2001

Hassan Rahnema | شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹ ق.ظ

نام کتاب :  Groundwater and Soil Remediation - Process Design and Cost Estimating of Proven Technologies

نویسنده :  Marve Hyman  و  R. Ryan Dupont 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 559

کیفیت : OCR

انتشارات : American Society of Civil Engineers

  • Hassan Rahnema

Meylan P., Predictive Hydrology - A Frequency Analysis Approach, 2012

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶ ق.ظ

نام کتاب : Predictive Hydrology - A Frequency Analysis Approach

نویسندگان : Paul Meylan  و  Anne-Catherine Favre  و  Andre Musy

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 219

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Raudkivi A. J., Hydrology - An Advanced Introduction to Hydrological Processes and Modelling, 1979

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱ ب.ظ

نام کتاب : Hydrology - An Advanced Introduction to Hydrological Processes and Modelling

نویسنده : A.J. Raudkivi 

ویرایش : 1

سال انتشار : 1979

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 486

کیفیت : OCR

انتشارات : Pergamon Press

  • Hassan Rahnema