دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۱۰ مطلب با موضوع «شاخه خاک :: مکانیک سنگ» ثبت شده است

Norbury D., Soil and Rock Description in Engineering Practice, 2nd ed, 2016

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۲۳ ق.ظ

نام کتاب : Soil and Rock Description in Engineering Practice

نویسنده : David Norbury

ویرایش : 2

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 288

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Wittke W., Rock Mechanics Based on an Anisotropic Jointed Rock Model, 2014

Hassan Rahnema | شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۰۱ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

لینک جایگزین قرار گرفت.

نام کتاب : Rock Mechanics Based on an Anisotropic Jointed Rock Model

نویسنده : Walter Wittke

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 891

کیفیت : OCR

انتشارات : Wilhelm Ernst & Sohn

  • Hassan Rahnema

Ge L., Soils and Rock Instrumentation, Behavior, and Modeling, 2009

Hassan Rahnema | جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۱۶ ب.ظ

نام کتاب : Soils and Rock Instrumentation, Behavior, and Modeling

نویسنده : Louis Ge و Boming Tang و We Hong Wei و Renpeng Chen

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 70

کیفیت : OCR

انتشارات : American Society of Civil Engineers

  • Hassan Rahnema

Derski W., Rock and Soil Mechanics, 1989

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۱۳ ب.ظ

نام کتاب : Rock and Soil Mechanics

نویسنده : Wlodzimierz Derski  و  Wodzimierz Derski

ویرایش : 1

سال انتشار : 1989

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 727

کیفیت : OCR

انتشارات : Elsevier

  • Hassan Rahnema

Goodman R. E., Introduction to Rock Mechanics, 2nd ed, 1989

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۱۱ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

نام کتاب : Introduction to Rock Mechanics

نویسنده : Richard E. Goodman

ویرایش : 2

سال انتشار : 1989

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 282 دو طرفه

کیفیت : خوب

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Palmstrom A., Rock Engineering, 2nd ed, 2015

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۵، ۰۵:۱۰ ب.ظ

نام کتاب : Rock Engineering

نویسندگان : Arild Palmstrom  و  Hakan Stille

ویرایش : 2

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 455

کیفیت : OCR

انتشارات : ICE Publishing

  • Hassan Rahnema

Vardhan H., Rock Engineering Design - Properties and Applications of Sound Level, 2013

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۹:۲۷ ق.ظ

نام کتاب :  Rock Engineering Design - Properties and Applications of Sound Level

نویسنده : Harsha Vardhan  و  Rajesh Kumar Bayar

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 181

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Jaeger J. C., Fundamentals of Rock Mechanics, 4th ed, 2007

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

لینک دانلود اصلاح شد.

نام کتاب : Fundamentals of Rock Mechanics

نویسنده : J. C. Jaeger  و  N. G. W. Cook  و  W. Zimmerman

ویرایش : 4

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 489

کیفیت : OCR

انتشارات : Blackwell Publishing

  • Hassan Rahnema

Sivakugan N., Rock Mechanics - An Introduction, 2013

Hassan Rahnema | شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۱۲ ب.ظ

نام کتاب : Engineering Fluid Mechanics

نویسندگان : Nagaratnam Sivakugan  و  Sanjay Kumar Shukla  و  Braja M. Das

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 249

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Alejano R., Rock Engineering and Rock Mechanics - Structures in and on Rock Masses, 2014

Hassan Rahnema | شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۴۱ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

نام کتاب : Rock Engineering and Rock Mechanics - Structures in and on Rock Masses

نویسندگان : R. Alejano  و  Áurea Perucho  و  Claudio Olalla  و  Rafael Jiménez

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1560

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema