دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۲۴ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

H. Svensson ,Cable-Stayed Bridges 40 Years of Experience Worldwide, 2012

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب :  Cable-Stayed Bridges 40 Years of Experience Worldwide

نویسنده : Holger Svensson

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 451

کیفیت : OCR

انتشارات : Wilhelm Ernst & Sohn

  • Hassan Rahnema

O.C. Zienkiewicz, The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics, 7th ed, 2013

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳، ۰۳:۰۱ ب.ظ

لینک ها به روز رسانی شدند.

نام کتاب : The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics

نویسنده : O.C. Zienkiewicz  و  R.L. Taylor  و  D.D. Fox

ویرایش : 7

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 657

کیفیت : OCR

انتشارات : Elsevier

  • Hassan Rahnema

O.C. Zienkiewicz, The Finite Element Method Its Basis and Fundamentals , 7th ed, 2013

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳، ۰۳:۰۱ ب.ظ

نام کتاب : The Finite Element Method Its Basis and Fundamentals

نویسنده : O.C. Zienkiewicz  و  R.L. Taylor  و  J.Z. Zhu

ویرایش : 7

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 753

کیفیت : OCR

انتشارات : Elsevier

  • Hassan Rahnema

Maidl B., Handbook of Tunnel Engineering, Volume II, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۱۹ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

نام کتاب :  Handbook of Tunnel Engineering II Basics and Additional Services for Design  and Construction

نویسندگان : B. Maidl  و  M. Thewes  و  U. Maidl

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 454

کیفیت : OCR

انتشارات :  Wilhelm Ernst & Sohn

  • Hassan Rahnema

Maidl B., Handbook of Tunnel Engineering, Volume I, 2013

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۱۵ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

نام کتاب :  Handbook of Tunnel Engineering Volume I: Structures and Methods

نویسندگان : B. Maidl  و  M. Thewes  و  U. Maidl

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 480

کیفیت : OCR

انتشارات : Wilhelm Ernst & Sohn

  • Hassan Rahnema

O. Bickel J. O., Tunnel Engineering Handbook, 2nd ed, 1996

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۰۷ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

نام کتاب :  Tunnel Engineering Handbook

نویسندگان : JOHN O. BICKEL  و  THOMAS R. KUESEL  و  ELWYN H. KING

ویرایش : 2

سال انتشار : 1996

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 558

کیفیت : OCR

انتشارات : Kluwer Academic Publishers

  • Hassan Rahnema

Ghosh S. K., Seismic Design Using Structural Dynamics (2000 IBC), 2003

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷ ب.ظ

نام کتاب :  Seismic Design Using Structural Dynamics (2000 IBC

نویسندگان : S. K. Ghosh

ویرایش : 1

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 196

کیفیت : اسکن عالی

انتشارات : International Code Council

  • Hassan Rahnema

Rollins K., Geotechnical Engineering State of the Art and Practice, 2012

Hassan Rahnema | شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۰۶ ب.ظ

نام کتاب :  Geotechnical Engineering State of the Art and Practice

نویسندگان : Kyle Rollins  و  Dimitrios Zekkos

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 843

کیفیت : OCR

انتشارات : American Society of Civil Engineers

  • Hassan Rahnema

Chung C. Fu, Computational Analysis and Design of Bridge Structures, 2015

Hassan Rahnema | شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۵۸ ب.ظ

نام کتاب : Computational Analysis and Design of Bridge Structures

نویسندگان : Chung C. Fu  و  Shuqing Wang

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 616

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Gunel M. H., Tall Buildings Structural Systems and Aerodynamic Form, 2014

Hassan Rahnema | جمعه, ۱۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۱ ق.ظ

نام کتاب : Tall Buildings Structural Systems and Aerodynamic Form

نویسندگان : Mehmet Halis Günel  و  Hüseyin Emre Ilgin

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 214

کیفیت : OCR

انتشارات : Routledge

  • Hassan Rahnema