دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۲۲ مطلب با موضوع «شاخه سازه :: بارگذاری» ثبت شده است

Lyatkher V. M., Seismic Loads, 2015

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳ ب.ظ

نام کتاب :  Seismic Loads

نویسنده : Victor M. Lyatkher

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 400

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley-Scrivener

  • Hassan Rahnema

Razdolsky L., Structural Fire Loads - Theory and Principles, 2012

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۱۴ ب.ظ

نام کتاب : Structural Fire Loads - Theory and Principles

نویسنده : Leo Razdolsky

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 448

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill Education

  • Hassan Rahnema

O'Rourke M. J., Snow Loads - A Guide to the Snow Load Provisions of Asce 7-10, 2010

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

نام کتاب :   Snow Loads - A Guide to the Snow Load Provisions of Asce 7-10

نویسنده : Michael O’Rourke

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 171

کیفیت : OCR

انتشارات : ASCE Press

  • Hassan Rahnema

Stafford T. E., Significant Changes to the Wind Load Provisions of ASCE 7-10 - An_Illustrated Guide, 2010

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴ ق.ظ

نام کتاب : Significant Changes to the Wind Load Provisions of ASCE 7-10 - An_Illustrated Guide

نویسنده :  T. Eric Stafford

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 122

کیفیت : OCR

انتشارات : ASCE Press

  • Hassan Rahnema

Ghosh S. K., Significant Changes to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 - An Illustrated Guide, 2011

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲ ق.ظ

نام کتاب :  Significant Changes to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 - An Illustrated Guide

نویسنده :  S.K. Ghosh  و  Susan Dowty  و  Prabuddha Dasgupta

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 204

کیفیت : OCR

انتشارات : ASCE PRESS

  • Hassan Rahnema

ASEC, Wind Loads and Anchor Bolt Design for Petrochemical Facilities, 1997

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰ ب.ظ

نام کتاب :  Wind Loads and Anchor Bolt Design for Petrochemical Facilities

نویسنده :  ASCE

ویرایش : 1

سال انتشار : 1997

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 166

کیفیت : OCR

انتشارات : American Society of Civil Engineers

  • Hassan Rahnema

Charney F. A., Seismic Loads Guide to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-05, 2010

Hassan Rahnema | جمعه, ۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۹:۰۲ ب.ظ

نام کتاب :  Seismic Loads : Guide to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-05

نویسنده : Finley A. Charney

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 249

کیفیت : OCR

انتشارات : ASCE Press

  • Hassan Rahnema

Dyrbye C., Wind Loads on Structures, 1997

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹ ق.ظ

نام کتاب :  Wind Loads on Structures

نویسنده : Claës Dyrbye  و  Svend Ole Hansen

ویرایش : 1

سال انتشار : 1997

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 242

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Kappos A. J., Dynamic Loading and Design of Structures, 2002

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۴۵ ب.ظ

نام کتاب :  Dynamic Loading and Design of Structures

نویسنده : A. J. Kappos

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 423

کیفیت : OCR

انتشارات : Spon Press

  • Hassan Rahnema

O'Rourke M. J., Snow Loads - A Guide to the Snow Load Provisions of Asce 7-05, 2007

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۴۲ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شد.

نام کتاب :  Snow Loads - A Guide to the Snow Load Provisions of Asce 7-05

نویسنده : Michael O’Rourke

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 174

کیفیت : OCR

انتشارات : ASCE Press

  • Hassan Rahnema