دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

طبقه بندی موضوعی

۳۵ مطلب با موضوع «روش های ساخت» ثبت شده است

Marshall D., The Construction of Houses, 4th ed, 2006

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰ ق.ظ

نام کتاب : The Construction of Houses

نویسنده : Derek Worthing  و  Duncan Marshall

ویرایش : 4

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 300

کیفیت : OCR

انتشارات : Taylor & Francis

  • Hassan Rahnema

نام کتاب : Handbook of Green Building Design and Construction. LEED, BREEAM, and Green Globes

نویسنده : Sam Kubba

ویرایش : 2

سال انتشار : 2017

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1064

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

Domone P., Construction Materials - Their Nature and Behaviour, 4th ed, 2010

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵ ب.ظ

نام کتاب : Construction Materials - Their Nature and Behaviour

نویسنده : Peter Domone  و  John Illston 

ویرایش : 4

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 584

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Allen E., Fundamentals of Residential Construction, 3rd ed, 2011

Hassan Rahnema | جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۰۶ ب.ظ

نام کتاب : Fundamentals of Residential Construction

نویسنده :  Edward Allen  و  Rob Thallon

ویرایش : 3

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 688

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Frein J., Handbook of Construction Management and Organization, 2nd ed, 1980

Hassan Rahnema | جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۰۵ ب.ظ

نام کتاب : Handbook of Construction Management and Organization

نویسنده : Joseph Frein

ویرایش : 2

سال انتشار : 1980

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 704

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

ASCE, Preparation of Construction Specifications For Civil Projects, 2013

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۴۱ ب.ظ

نام کتاب : Preparation of Construction Specifications For Civil Projects

نویسنده : Committee on Specifications of the Construction Institute

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 70

کیفیت : OCR

انتشارات : American Society of Civil Engineers

  • Hassan Rahnema

Rounds J. L., Construction Supervision, 2011

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸ ب.ظ

نام کتاب : Construction Supervision

نویسنده : Jerald L. Rounds  و  Robert O. Segner

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 466

کیفیت : OCR

انتشارات : RSMeans

  • Hassan Rahnema

Rajapakse R. A., Construction Engineering Design Calculations and Rules of Thumb, 2016

Hassan Rahnema | پنجشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶ ب.ظ

نام کتاب : Construction Engineering Design Calculations and Rules of Thumb

نویسنده : Ruwan Abey Rajapakse

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 452

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema

Thornburg D. W., 2015 International Building Code Illustrated Handbook, 2015

Hassan Rahnema | شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱ ق.ظ

نام کتاب : 2015 International Building Code Illustrated Handbook

نویسنده : Douglas W. Thornburg  و  John R. Henry 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : EPUB

تعداد صفحه : 992

کیفیت : OCR

انتشارات :  McGraw-Hill 

  • Hassan Rahnema

Chudley R., Building Construction Handbook, 5th ed, 2004

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۵۸ ب.ظ

نام کتاب :  Building Construction Handbook

نویسنده : Roy Chudley  و  Roger Greeno

ویرایش : 5

سال انتشار : 2004

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 732

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth-Heinemann

  • Hassan Rahnema