دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

دانلود کتاب های عمران

Download Civil Engineering Books

جستجو در سايت
تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

۴۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

Popescu I., Computational Hydraulics - Numerical Methods and Modelling, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۲۰ ب.ظ

لینک دانلود به روزرسانی شد.

نام کتاب : Computational Hydraulics - Numerical Methods and Modelling

نویسنده : Ioana Popescu

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 184

کیفیت : OCR

انتشارات : IWA Publishing

  • Hassan Rahnema

Spillers W. R., Automated Structural Analysis - An Introduction, 1972

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ

نام کتاب :  Automated Structural Analysis - An Introduction

نویسنده :  William R. Spillers 

ویرایش : 1

سال انتشار : 1972

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 167

کیفیت : OCR

انتشارات : Pergamon Press

  • Hassan Rahnema

Rozvany G. I. N., Topology Optimization in Structural and Continuum Mechanics, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶ ب.ظ

نام کتاب :  Topology Optimization in Structural and Continuum Mechanics

نویسنده :  George I. N. Rozvany  و  Tomasz Lewinski

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 471

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Kaneko S., Flow-Induced Vibrations Classifications and Lessons from Practical Experiences, 2nd ed, 2014

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ب.ظ

نام کتاب :   Flow-Induced Vibrations Classifications and Lessons from Practical Experiences

نویسنده :  Tomomichi Nakamura  و  Shigehiko Kaneko  و  Fumio Inada  و  Minoru Kato  و  Kunihiko Ishihara   و  Takashi Nishihara   و  Njuki W Mureithi  و  Mikael A Langthjem

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 411

کیفیت : OCR

انتشارات : Academic Press

  • Hassan Rahnema

Connor J. J., Analysis of Structural Member Systems, 1976

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲ ق.ظ

نام کتاب :  Analysis of Structural Member Systems

نویسنده :  J. J. Connor

ویرایش : 1

سال انتشار : 1976

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 620

کیفیت : OCR

انتشارات : The Ronald Press Company

  • Hassan Rahnema

Chen W. F., Constitutive Equations for Engineering Materials - Elasticity and Modeling, 1994

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵ ق.ظ

نام کتاب :  Constitutive Equations for Engineering Materials - Elasticity and Modeling

نویسنده :  Wai-Fah Chen  و  Atef F. Saleeb

ویرایش : 1

سال انتشار : 1994

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 579

کیفیت : OCR

انتشارات : Elsevier

  • Hassan Rahnema

Scott C. R., An Introduction to Soil Mechanics and Foundations, 3rd ed, 1994

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۶ ب.ظ

نام کتاب :  An Introduction to Soil Mechanics and Foundations

نویسنده :  C. R. Scott

ویرایش : 3

سال انتشار : 1994

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 408

کیفیت : OCR

انتشارات : Springer

  • Hassan Rahnema

Brater E., Handbook of Hydraulics, 7th ed, 1996

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ب.ظ

نام کتاب : Handbook of Hydraulics

نویسنده :  Ernest Brater  و  Horace King  و  James Lindell  و  C. Wei

ویرایش : 7

سال انتشار : 1996

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 313 دو طرفه

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill

  • Hassan Rahnema

Rogawski J., Calculus - Early Transcendentals, 3rd ed, 2015

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۵۳ ب.ظ

نام کتاب : Calculus - Early Transcendentals

نویسنده : Jon Rogawski  و  Colin Adams

ویرایش : 3

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1148

کیفیت : OCR

انتشارات : W. H. Freeman

  • Hassan Rahnema

Griva I., Linear and Nonlinear Optimization, 2nd ed, 2009

Hassan Rahnema | يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۴۵ ب.ظ

نام کتاب : Linear and Nonlinear Optimization

نویسنده :  Igor Griva  و  Stephen G. Nash  و  Ariela Sofer

ویرایش : 2

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 766

کیفیت : OCR

انتشارات : Society for Industrial Mathematics

  • Hassan Rahnema